cropped-logo.png

http://thebarter.co/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logo.png

คอลัมนิสต์
พชร พีรกุลธเนศ
ชอบทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยี วันๆ ก็เอาแต่ดูหนังและซีรีส์แนวไซไฟ ถ้าว่างมากๆ ก็จะตระเวนหาร้านอร่อยๆ มาแนะนำ