cropped-01-7-3.jpg

http://thebarter.co/wp-content/uploads/2019/04/cropped-01-7-3.jpg

คอลัมนิสต์
พชร พีรกุลธเนศ
ชอบทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยี วันๆ ก็เอาแต่ดูหนังและซีรีส์แนวไซไฟ ถ้าว่างมากๆ ก็จะตระเวนหาร้านอร่อยๆ มาแนะนำ